اتصالات وملزومات

پیچ

پیچ سازه به سازه سرمته دار(LB)

از پيچ هاي LB (سرمته دار) براي اتصال سازه هاي فلزي با ضخامت 0/7 و كمتر از 2/25 ميلي متر استفاده مي شود. توضيح اينكه ضخامت كل لايه ها را بايد در انتخاب نوع پيچ درنظر گرفت. پيچ هاي سرمته دار(LB) سازه به سازه با طول 9/5 ميلي متر عرضه مي شود.

کناف مشهد