دکوراتیوپنل های گچی را به هر شکلی می توان درآورد و هیچ محدودیتی در ساخت دکور وجود ندارد. همچنین هر نوع رنگی را می توان روی این پنل ها زد .

با استفاده از نور مخفی ، طرح های دکوراتیو بسیار شیک و زیبا می توان به دست آورد .

اجرای دکوراتیو توسط پنل های گچی مزایای زیر را نسبت به رابیتس کاری دارد :

سرعت در اجرا
ایمن بودن در هنگام زلزله
صرفه اقتصادی

TV wall

دکوراتیو اتاق خواب

دکوراتیو آشپزخانه

گالری تصاویر

گالری تصاویر