اتصالات وملزومات

گیره تایل

برای ثابت نگه داشتن تایل ها در سقف های کاذب مشبک از گیره تایل استفاده می گردد . با استفاده از این قطعه ، تایل ها در هنگام تکان های شدید ناشی از زلزله یا زمانی که در معرض بادهای شدید قرار می گیرد ، در جای خود ثابت می مانند . گیره های تایل درانواع مختلف و با توجه به نوع سازه و ضخامت تایل تولید می گردد .

کناف مشهد


پیچ