سازه

مقاطع پروفیل های کناف از ورق های فولادی که به وسیله یک لایه روی پوشش شده اند تولید می شوند. این مقاطع همگی به روش نورد سرد فرم داده می شوند. همچنین این مقاطع برای عملکرد باربری مناسب نمی باشند. اگر از این مقاطع در مناطقی با درصد رطوبت نسبی بالا استفاده شود تمامی نقاط برش خورده در این شرایط می بایست با پرایمر های بر پایه ی روی (Zinc) ترمیم و محافظت شود.

انواع سازه

پروفيل (سازه) رانر U50

پروفيل (سازه) رانر U50

پروفيل با مقطع U در صنعت ساخت و ساز خشك (Dry Construction) یا دیوار خشک (DryWall) تحت عناوین "رانر (Runner)"، "ترك يا تراك (Track)" يا نامگذاري شده اند. این پروفیل عضو افقي سازه زيرسازي را در ديوارها تشكيل مي دهد. پروفيل رانر در كف و سقف در موقعيت ديوارها با استفاده از ادوات اتصال (Fasteners) مانند ميخ يا پيچ، نصب شده و به عنوان راهنما و هادي اعضاء عمودي (استادها) عمل مي نمايند. از پروفيل هاي رانر حسب نياز در بخش هاي افقي بازشوها از جمله در موقعيت نعل درگاه ها نيز استفاده مي شود. همچنين گاهی جهت ايجاد فرم در سقف هاي كاذب از اين پروفيل استفاده مي گردد. مقطع اين پروفيل به شكل ناوداني (U) بوده و در اندازه هاي متناظر با انواع استادها (50، 70 و 100) براساس استانداردهاي ساخت و ساز خشك توسط توليد مي گردند.


( U50 Runner )
جنس: فولادي گالوانيزه ( galvanized steel )
ضخامت استاندارد: 0/5 ميلي متر

طول استاندارد*: 4 متر


بیشتر بدانیم